H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Missa inte seminarierna!

Under Almedalsveckan ordnar Sveriges Redareförening två seminarier i anslutning till utställningen om Östersjöpositionen.

Den 30 juni kl 10–11 hålls ett seminarium på temat “Hur stoppar vi främmande organismer i Östersjön?”. Medverkande är bland annat Sofia Arkelsten (M), Tina Ehn (MP), Lasse Gustavsson (WWF), Karin Andersson (Lighthouse) och Torkel Elgh (Wallenius Water). Moderator är Anders Marby (Lighthouse).

Samma eftermiddag, den 30 juni kl 13.30–15.30 hålls ett seminarium angående Sveriges maritima strategi 2009–2018. Det blir en paneldiskussion mellan riksdagspartiernas miljöansvariga och företrädare för sjöfartsnäringen om den framtida sjöfarten i Sverige. Medverkande är bland annat Karin Svensson Smith (MP), Claes-Göran Brandin (S), Lisbeth Grönfeldt Bergman (M), Annelie Enochson (KD) och Sven Bergström (C). Moderator är Rolf P Nilsson, chefredaktör för Svensk Sjöfarts Tidning.

Välkommen dit för att lyssna och ställa frågor!

Hitta oss i Almedalen

Sveriges Redareförening finns på plats i Visby under hela Almedalsveckan (28/6-5/7).
Du hittar oss i Sjöfartsgaraget på Donnersgatan, mitt emot Almedalen.

Välkommen!

Östersjön står inför stora utmaningar på miljöområdet. All sjöfart som bedrivs i Östersjön måste vara säker och ske med hänsyn till miljön.

Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning. Vi anser att ökad välfärd och tillväxt, och därmed ökat behov av sjötransporter, går att kombinera med en minskad miljöpåverkan. Det finns flera goda exempel och lösningar inom den svenska handelsflottan redan idag. I Östersjöpositionen visas några av dem.

Svensk sjöfart har i ett internationellt perspektiv kommit långt i säkerhets- och miljöarbetet och varit föregångare och drivande i många frågor. Svenska redare har redan gjort flera frivilliga säkerhets- och miljöinvesteringar.

Sveriges Redareförening har antagit EU-kommissionens vision om en europeisk sjöfart utan utsläpp och avfall. Östersjöpositionen är ett avstamp i detta arbete, ett arbete som egentligen har pågått under många år. I Östersjöpositionen påstår vi inte att vi har lösningen på alla utmaningar, och de lösningar som presenteras är heller inte alltid tillämpliga på andra fartyg. Det vi tror på är att svensk kvalitetssjöfart är en del av lösningen för att uppnå de miljöutmaningar vi står inför. Det vi däremot vet, är att vi inte klarar av att uppnå visionen på egen hand. Det räcker inte med att Sveriges Redareförening tagit ställning. Det krävs att flera viktiga parter samverkar åt samma håll samtidigt.

Under politikerveckan i Almedalen på Gotland finns vi på plats för att presentera Östersjöpositionen och diskutera hur vi gemensamt kan gå vidare för att hitta balansen mellan kommersiella och miljömässiga utmaningar. Kom till Sjöfartsgaraget i Visby och se utställningen om Östersjöpositionen, träffa oss och ställ frågor. Välkommen!

Newer Entries »
Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window