H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Lyckat seminarium om LNG

Igår, den 22 september, genomfördes ett seminarium arrangerat av Svenska Gasföreningen och Sveriges Redareförening. Ett tiotal föredragshållare belyste ämnet ur olika aspekter och cirka 170 personer deltog. Seminariet genomfördes i Stockholm, Näringslivets hus.

Det råder inga tvivel om de miljömässiga vinsterna, men det kvarstår både några tekniska och ekonomiska utmaningar innan vi ser sjöfarten använda gas i större utsträckning. Flera av talarna återkom också till att LNG är första steget för sjöfarten mot biogas och vätgas.

Gasfrågan för sjöfarten har ibland beskrivits som en “hönan och ägget-fråga”, d.v.s. innan kunderna finns görs inga investeringar på infrastrukturen, och kunderna kommer inte satsa på gasdrift förrän infrastrukturen finns. Igår fastslog dock Matts Gustavsson från Göteborg Energi AB att den frågeställningen är avklarad.
- Klockan 13.00, den 13 juni 2013, kläcks ägget i Göteborg!

Presentationer från seminariedagen:

  1. Kommande krav på utsläpp från fartyg  i Nordsjö och Östersjön, Stefan Lemieszewski, Sjöfartsverket
  2. LNG- det framtida bränslet på för sjöfarten, Håkan Werner, rederi I M Skaugen Norge
  3. LNG i Norge, vad har hänt? Per Magne Einang, Marintek Norge
  4. Synnergieffekter av en ökad LNG-användning, Anders Mathiasson,
  5. Svenska Gasföreningen
  6. Hur ser Stena Rederi på LNG? Johan Roos, Stena Rederi
  7. Hur ser Gotlandsbolaget på LNG? Jan Eric Nilsson, Rederi AB Gotland
  8. Göteborgs LNG planer, Matts Gustavsson, Göteborg Energi
  9. Möjligheter och svårigheter med LNG för fartygsdrift, Ben Bock, Sweco
  10. Infrastruktur för LNG-hantering, Gunnar Lennerås, Cryo AB

Kommentera blogginlägget

Namn:


E-post:


Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window