H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Motiveringen

Motiveringen till priset som Sveriges Redareförening
fick för sin utställning i Almedalen löd

”Sveriges Redareförening har på ett trovärdigt och engagerande sätt berättat hur tillväxt och ökade volymer sjötransporter går att förena med minskad klimatpåverkan. Och var passar det bättre att berätta om detta om inte på Gotland där sjötransporter det bästa alternativet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom är landets politiker, företagsledare och opinionsbildare samlade på samma plats. Genom att kombinera ett intressant och relevant innehåll med inslag av interaktivitet har Sveriges Redareförening lyckats fånga besökarnas intresse och satt sjöfartsnäringens frågor på Almedalsagendan.”

Kommentera blogginlägget

Namn:


E-post:


Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window