H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Seminarie – alla överens

almedalen-tisdag-0221

Idag på förmiddagen genomfördes det första av två seminarier som Sveriges Redareförening anordnar i år i Almedalen. Temat var hur vi skall stoppa invasionen av främmande organismer i Östersjön.

Karin Andersson (Chalmers) inledde med att förklara problemet och konsekvenserna om vi inte snarast stoppar invasionen. Torkel Elgh  presenterade Wallenius Waters lösning.

Efter kunskapsblocket, övergick frågan till Lasse Gustavsson (WWF), Sofia Arkelsten (M) och Tina Ehn (MP) om varför det går så långsamt, och vad vi skall göra för att få övriga länder runt Östersjön att ratificera Barlastvattenkonventionen.

Lasse pekade på att det finns svåra och ”lätta” miljöutmaningar. ”Denna fråga är en lågt hängande frukt, som vi borde ha plockat för länge sedan”. Lasse nämnde tidigare samarbeten med redareföreningen, bl.a. arbetet med att klassa Östersjön som ett PSSA.

Sofia uppmärksammande publiken om att det inte är förbjudet (!) att ta initiativ som Wallenius gjort utan att det finns lagstiftning. ”Vi politiker kommer in som ett skyddsnät om inget händer”.

Anders Marby, Lighthouse) var moderator och summerade seminariet genom att konstatera att barlastvatten frågan är ett problem, men att det samtidigt finns lösningar. Sjöfarten är dock beroende av internationella spelregler och vi måste därför samverka för att få fler länder att ratificera ballastvattenkonventionen. ”Det brinner dock lite i knutarna eftersom det inte finns någon ångervecka – har de främmande organismerna väl fått fäste är det nästan omöjligt att bli av med dem”.

Kommentera blogginlägget

Namn:


E-post:


Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window