H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Mycket folk vid invigningen

En lyckad invigning med många besökare

almedalen-mandag-028_klarafix

Över 120 personer besökte invigningen av Sveriges Redareförenings (SRF) monter och lanseringen av Östersjöpositionen. Invigningstalare var Håkan Friberg, VD, och Maria Ågren, Generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Bland alla de goda exempel som visas i Östersjöpositionen, nämnde Håkan Friberg Gotlandsbolaget och deras långsiktiga arbete med att anpassa fartygen till drift på natur- och biogas.

Maria Ågren talade bl.a. om vikten att Sverige, och övriga länder kring Östersjön, snarast  skriver under Barlastvattenkonventionen för att förhindra invationen av främmande organismer i Östersjön. Lösningen som Wallenius presenterar i utställningen, där man med svensk teknik renar barlastvatten utan kemiska tillsatser, är unik.

Enligt Maria Ågren är Östersjöpositionen och utställningen ett bra exempel på hur de som har kunskapen, d.v.s. branschen, tar sitt ansvar för miljön.

 1. Vilken prioritetsordning har de olika förbättringsförslagen / de goda exemplen? Löper de parallellt eller ligger det lagförslag/annat som påverkar utvecklingen inom sjöfartens respektive område; luft, vatten o säkerhet?

  Kommenterat av Mauritz J,

  29 June 2009

 2. Många av frågorna ligger parallellt. Sveriges Redareförening (SRF) har exempelvis ställt sig bakom en snar ratificering av barlastkonventionen samtidigt som vi arbetar tillsammans med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för ett ökat utnyttjande av landansluten el. Prioriteringen är svår att ange, ”det beror på…”, men nu i sommar samlas IMO (FN:s sjöfartsorgan) för att försöka hitta en global lösning för sjöfarten vad gäller CO2 inför Cop15-mötet i december. SRF var första redareförening i Europa att förorda att sjöfarten inkluderas i ett öppet handelssystem, men under året får vi se om det är en lösning som accepteras av de större sjöfartsnationerna. En annan prioriterad fråga är att fortsatt utveckla samarbetet med hamnarna vad gäller ”slutna system”.

  Kommenterat av Carl,

  30 June 2009

 3. Är det inte så att de flesta hamnar är kommunla/kommunala bolag som mer eller mindre finansieras via skattsedel. Hur nödvändiga o behjärtansvärda olikas insatser är så skall investeringar betalas från det gemensamma kontot.Då investeringarna blir alltmer kostsamma konkurrerar demedandra nödvändiga insatser. För att skynda på insatserna så bör möjligheter tillskapas till långfristig finansiering och möjlighet sedan att via avgifter göra återbetalningar. Sveriges kommuner o landsting bör agera i frågan. BoL

  Kommenterat av Bo Löfgren,

  17 August 2009

Kommentera blogginlägget

Namn:


E-post:


Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window