H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Live – AIS

Nu kan vi även visa aktuell fartygstrafik runt Gotland och i Östersjön. Det är vår uppfattning att AIS – tekniken kan användas för att reducera sannolikheten för fartygsolyckor i Östersjön.

almedalen-sondag-007_klarafix

  1. EfficienSea är ett strategiskt projekt för Östersjöregionen med 17 olika partners. Inom EfficienSea finns delprojekt som ska utveckla AIS-tekniken för kustzonplanering och dynamisk riskanalys.
    Information på http://www.efficiensea.org

    Kommenterat av Eva Nordström,

    1 July 2009

Kommentera blogginlägget

Namn:


E-post:


Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window