H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

Lyckat seminarium om LNG

Igår, den 22 september, genomfördes ett seminarium arrangerat av Svenska Gasföreningen och Sveriges Redareförening. Ett tiotal föredragshållare belyste ämnet ur olika aspekter och cirka 170 personer deltog. Seminariet genomfördes i Stockholm, Näringslivets hus.

Det råder inga tvivel om de miljömässiga vinsterna, men det kvarstår både några tekniska och ekonomiska utmaningar innan vi ser sjöfarten använda gas i större utsträckning. Flera av talarna återkom också till att LNG är första steget för sjöfarten mot biogas och vätgas.

Gasfrågan för sjöfarten har ibland beskrivits som en “hönan och ägget-fråga”, d.v.s. innan kunderna finns görs inga investeringar på infrastrukturen, och kunderna kommer inte satsa på gasdrift förrän infrastrukturen finns. Igår fastslog dock Matts Gustavsson från Göteborg Energi AB att den frågeställningen är avklarad.
- Klockan 13.00, den 13 juni 2013, kläcks ägget i Göteborg!

Presentationer från seminariedagen:

  1. Kommande krav på utsläpp från fartyg  i Nordsjö och Östersjön, Stefan Lemieszewski, Sjöfartsverket
  2. LNG- det framtida bränslet på för sjöfarten, Håkan Werner, rederi I M Skaugen Norge
  3. LNG i Norge, vad har hänt? Per Magne Einang, Marintek Norge
  4. Synnergieffekter av en ökad LNG-användning, Anders Mathiasson,
  5. Svenska Gasföreningen
  6. Hur ser Stena Rederi på LNG? Johan Roos, Stena Rederi
  7. Hur ser Gotlandsbolaget på LNG? Jan Eric Nilsson, Rederi AB Gotland
  8. Göteborgs LNG planer, Matts Gustavsson, Göteborg Energi
  9. Möjligheter och svårigheter med LNG för fartygsdrift, Ben Bock, Sweco
  10. Infrastruktur för LNG-hantering, Gunnar Lennerås, Cryo AB

Seminarium om LNG och sjöfart

inbjudan

Den 22 september arrangerar Sveriges Redareförening och Svenska Gasföreningen ett seminarium om LNG och sjöfart.

Traditionellt har sjöfarten använt tunga oljor som bränsle, eftersom det inte har funnits några rimliga alternativ. Under senare år har man i Norge börjat använda LNG eller flytande naturgas som bränsle för den kustnära sjöfarten. Användningen av LNG i stället för olja har medfört väsentligt lägre utsläpp av koldioxid, svavel, kväve mm.

Inom några få år börjar flera internationella överenskommelser att gälla som sätter gränser för olika utsläpp från sjöfarten i Nordsjön och Östersjön. LNG är en möjlighet att uppfylla dessa krav.

En ökad användning av LNG skulle också komma att gynna utvecklingen av biogas och fordonsgas vilket alltså öppnar för spännande perspektiv för miljövänligare och effektivare lösningar både till lands och till sjöss.

Ladda ner din inbjudan i pdf-format.

Arrangörer är Sveriges Redareförening och Svenska Gasföreningen.

Välkomna till ett intressant och tankeväckande seminarium!

Motiveringen

Motiveringen till priset som Sveriges Redareförening
fick för sin utställning i Almedalen löd

”Sveriges Redareförening har på ett trovärdigt och engagerande sätt berättat hur tillväxt och ökade volymer sjötransporter går att förena med minskad klimatpåverkan. Och var passar det bättre att berätta om detta om inte på Gotland där sjötransporter det bästa alternativet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom är landets politiker, företagsledare och opinionsbildare samlade på samma plats. Genom att kombinera ett intressant och relevant innehåll med inslag av interaktivitet har Sveriges Redareförening lyckats fånga besökarnas intresse och satt sjöfartsnäringens frågor på Almedalsagendan.”

Pris för årets utställning!

Sveriges Redareförening tog i eftermiddags emot pris för “Årets bästa event-installation i Almedalen 2009”.

Fantastisk rolig avslutning på en Almedalsvecka som innehöll rekord många besökare, både under invigning och seminarier. Uppskattning skall främst riktas till projektgruppen (Klara, Johanna, Olle och Henrik).

Vid sidan av utställningen om Östersjöpositionen, bidrog förstås simulatorn från Transas som vanligt till många besökare.

Ett stort tack skall självklart riktas till Gotlandsbolaget, vars lokaler vi fått utnyttja också i år.

Prisutdelare var Bodén & Co Kommunikation AB.

Seminarie – alla överens

almedalen-tisdag-0221

Idag på förmiddagen genomfördes det första av två seminarier som Sveriges Redareförening anordnar i år i Almedalen. Temat var hur vi skall stoppa invasionen av främmande organismer i Östersjön.

Karin Andersson (Chalmers) inledde med att förklara problemet och konsekvenserna om vi inte snarast stoppar invasionen. Torkel Elgh  presenterade Wallenius Waters lösning.

Efter kunskapsblocket, övergick frågan till Lasse Gustavsson (WWF), Sofia Arkelsten (M) och Tina Ehn (MP) om varför det går så långsamt, och vad vi skall göra för att få övriga länder runt Östersjön att ratificera Barlastvattenkonventionen.

Lasse pekade på att det finns svåra och ”lätta” miljöutmaningar. ”Denna fråga är en lågt hängande frukt, som vi borde ha plockat för länge sedan”. Lasse nämnde tidigare samarbeten med redareföreningen, bl.a. arbetet med att klassa Östersjön som ett PSSA.

Sofia uppmärksammande publiken om att det inte är förbjudet (!) att ta initiativ som Wallenius gjort utan att det finns lagstiftning. ”Vi politiker kommer in som ett skyddsnät om inget händer”.

Anders Marby, Lighthouse) var moderator och summerade seminariet genom att konstatera att barlastvatten frågan är ett problem, men att det samtidigt finns lösningar. Sjöfarten är dock beroende av internationella spelregler och vi måste därför samverka för att få fler länder att ratificera ballastvattenkonventionen. ”Det brinner dock lite i knutarna eftersom det inte finns någon ångervecka – har de främmande organismerna väl fått fäste är det nästan omöjligt att bli av med dem”.

Mycket folk vid invigningen

En lyckad invigning med många besökare

almedalen-mandag-028_klarafix

Över 120 personer besökte invigningen av Sveriges Redareförenings (SRF) monter och lanseringen av Östersjöpositionen. Invigningstalare var Håkan Friberg, VD, och Maria Ågren, Generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Bland alla de goda exempel som visas i Östersjöpositionen, nämnde Håkan Friberg Gotlandsbolaget och deras långsiktiga arbete med att anpassa fartygen till drift på natur- och biogas.

Maria Ågren talade bl.a. om vikten att Sverige, och övriga länder kring Östersjön, snarast  skriver under Barlastvattenkonventionen för att förhindra invationen av främmande organismer i Östersjön. Lösningen som Wallenius presenterar i utställningen, där man med svensk teknik renar barlastvatten utan kemiska tillsatser, är unik.

Enligt Maria Ågren är Östersjöpositionen och utställningen ett bra exempel på hur de som har kunskapen, d.v.s. branschen, tar sitt ansvar för miljön.

Stort intresse

Många har nu kommit till Almedalen och många har besökt vår monter redan dagen innan invigning ( som sker måndag 11.30). Här diskuterar bl.a. Sara Gorton, miljöchef på Walleniusrederierna, och Karolina Boholm, miljöansvarig på Skogsindustrierna, problematiken med främmande organismer i Östersjön.

almedalen-sondag-025_klarafix

Live – AIS

Nu kan vi även visa aktuell fartygstrafik runt Gotland och i Östersjön. Det är vår uppfattning att AIS – tekniken kan användas för att reducera sannolikheten för fartygsolyckor i Östersjön.

almedalen-sondag-007_klarafix

Landansluten el

Ett enkelt och effektivt sätt att reducera fartygens luftutsläpp, är förstås att stänga av maskinerna. Stena Line gör det redan i Göteborg, och i montern i Almedalen visar Johan Roos, miljöansvarig på Stena, med sin modell hur det går ti.

almedalen-sondag-005_klarafix

Monter på plats

almedalen-lordag-001

Då var montern på plats, nu återstår ett antal fartygsmodeller innan portarna slås upp ordentligt.

almedalen-lordag-002

Montern följer profilen med basfärgerna blå, röd, grön och gul.

almedalen-lordag-006

« Older Entries
Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window