Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

stenae-max_skysails_webbjpg

Luftkuddar och segeldrakar
ska minska Stenas utsläpp

Stenas MAX-familj väntar tillökning. För den kommande fartygsmodellen Stena E-MAX Air har företaget utvecklat en helt ny skrovteknik där fartyget flyter på en luftkudde.

Vad säger forskarna?
En oljekatastrof i Östersjön får stora effekter på miljön. Bland de akuta effekterna märks toxiska skador på djurlivet såväl som syrebrist och minskad ljusgenomsläpplighet i vattnet eftersom oljan lägger sig som ett lock på vattenytan. Små oljeutsläpp – oavsiktliga eller avsiktliga – påverkar också miljön eftersom de leder till en konstant tillförsel av polyaromatiska kolväten. Antalet småutsläpp är fortsatt stort och ger bland annat kroniska skador inklusive ärftliga DNA-förändringar på bottenlevande organismer som sjöborrar och kräftdjur.
www.lighthouse.nu


Stena Bulk
Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 70 fartyg. Huvudkontoret finns i Göteborg.
www.stenabulk.com

Den stora nyheten med fartygskonstruktionen som Stena håller på att ta fram är skrovformen. Fartyget flyter delvis på en luftkudde av komprimerad luft och bulben i fören är formad som ett strykjärn, vilket gör att friktionen mot vattnet minskar. Bulben i fören är Stenas egen patenterade konstruktion.
Bokstaven E i Stena E-MAX Air står för environmental och syftar på fartygens låga miljöbelastning. E-MAX Air ska drivas på flytande naturgas istället för bunkerolja. Dessutom förväntas bränsleförbrukningen minska med ungefär 30 procent – jämfört med konventionella tankers i samma storlek – på grund av skrovets form. Liksom övriga fartyg i Stenas MAX-serie har fartyget dubbelt av allt för att minimera risken för olyckor.
Stena E-MAX Air ska även utrustas med stora draksegel för att ytterligare minska miljöbelastning och bränsleförbrukning.
Inom Stena Bulk kallas den nya fartygsmodellen för ”det sannolikt grönaste tankfartyget i världen”. Jämfört med konventionella tankers så minskar utsläppen av koldioxid med 35–40 procent, utsläppen av kväveoxider med 90 procent och utsläppen av partiklar med 99 procent. Utsläppen av svaveldioxid försvinner helt, enligt företaget.
Stena E-MAX Air har ännu inte börjat byggas. Först ska tester genomföras med en 20 meter lång modell. Därefter siktar företaget på att i ett första steg beställa minst fyra fartyg.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window