Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H Välkommen
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

tarnfjord_webb1

Tärntank var först med dubbelskrov

Drygt tjugo år innan regelkrav levererades Tärntank Rederi AB:s första fartyg med dubbel botten.

Vad säger forskarna?
En oljekatastrof i Östersjön får stora effekter på miljön. Bland de akuta effekterna märks toxiska skador på djurlivet såväl som syrebrist och minskad ljusgenomsläpplighet i vattnet eftersom oljan lägger sig som ett lock på vattenytan. Små oljeutsläpp – oavsiktliga eller avsiktliga – påverkar också miljön eftersom de leder till en konstant tillförsel av polyaromatiska kolväten. Antalet småutsläpp är fortsatt stort och ger bland annat kroniska skador inklusive ärftliga DNA-förändringar på bottenlevande organismer som sjöborrar och kräftdjur.
www.lighthouse.nu


Tärntank
Tärntank Rederi AB startade 1958 och har sin bas på Donsö utanför Göteborg. Rederiets flotta består av nio tankfartyg som i huvudsak trafikerar norra Europa.
www.tarntank.se

När tankfartyget Tärnhav beställdes 1972 var det fortfarande tillåtet att frakta olja ombord i fartyg med enkelt skrov. Tärnhav hade förutom dubbel botten även små sidotankar för att lätt kunna konverteras till helt dubbelskrov.

Under 1960-talet upplevde Tärntank negativa konsekvenser med oljespill i samband med att tankfartyg grundstötte. Detta ledde till insikten att krav på högre säkerhet kring oljetransporter skulle komma med tiden. Dubbel botten var ett steg i rätt riktning.

Tärntank Rederi AB var bland de absolut första som gjorde verklighet av idén. Nästa steg var helt dubbelskrov och även här var Tärntank föregångare. 1984 levererades Tärnfjord med dubbelskrov och sedan dess har rederiets samtliga fartyg byggts med dubbelskrov.

Det sista fartyget med enkelt skrov avyttrades ur Tärntanks flotta 1990. Enligt FN-organet IMO:s krav ska alla tankfartyg som levereras efter 1996 ha dubbelskrov. Tankfartyg med enkelt skrov ska vara helt utfasade senast 2015.

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window