Baltic Sea Position

After Östersjöpositionen 1.0 was released, to politicians and the general public during the annual political week (Almedalsveckan) on Gotland in July 2009, the Position was evaluated. It was noted that the release of the Position had been a success and gained a lot of interest, however the most valuable conclusion was that regardless if our vessels hold a high quality standard or not, we will never be able to achieve a “zero-vision” alone. We need to co-operate with other stakeholders. SSA therefore decided that a second version of the position ‘Baltic Sea Position’ is needed. Read more on our temporary ’Press site’.

Visit balticseaposition.eu
H VälkommenSäkerhet
Östersjöpositionen v.1
Ökad välfärd, ökad tillväxt och ökade sjötransporter i Östersjöregionen går att förena med minskad miljöpåverkan från sjöfarten i Östersjön. Genom Östersjöpositionen tar svensk rederinäring ställning och visar på goda exempel. Mer om Östersjöpositionen
Säkerhet
Det får inte ske olyckor i Östersjön. Så enkelt är det. För detta krävs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete.
Vatten
Avloppsvatten, sopor, mindre oljespill och orenat ballastvatten ställer till det för Östersjön. Men det finns lösningar.
Luft
Sjöfartens utsläpp till luften ska innehålla så lite som möjligt av ämnen som påverkar miljön negativt.
 

port_tuapse_vtmis_control_center_webbjpg

Säkrare sjöfart med övervakning

Med fler trafiksepareringar och en aktiv trafikövervakning – en VTS Baltic – i Östersjön minskar risken för olyckor, anser Sveriges Redareförening. Läs merPil

stenabmax_webb1

Kvalitetsfartyg specialkonstruerat för Östersjön

Säkerheten är viktig när olja ska transporteras över haven. Alla fartyg i Stenas MAX-koncept är byggda för att hålla maximal säkerhet. Stena B-MAX är designad speciellt för transporter i Östersjön. Läs merPil

tarnfjord_webb1

Tärntank var först med dubbelskrov

Drygt tjugo år innan regelkrav levererades Tärntank Rederi AB:s första fartyg med dubbel botten. Läs merPil

Sveriges Redareförening Box 330, 401 25 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Telefon: 031-62 95 25 E-post: srf@sweship.se
Sveriges Redareförenings officiella webbplats: www.sweship.se Opens in a new window